معاون پیش‌گیری و توان‌بخشی بهزیستی استان تهران اعلام کرد:

طرح بینایی‌سنجی کودکان استان تهران تا پایان اسفندماه ادامه خواهد داشت

تاریخ خبر : ۱٣٩۵/٠٩/۱۶


معاون پیش‌گیری و توان‌بخشی بهزیستی استان تهران ضمن اشاره به هدف‌گذاری بهزیستی در رابطه با پوشش بالای 90درصد طرح غربالگری شنوایی گفت: «برای رسیدن به این هدف در طرح غربالگری شنوایی باید دانشگاه‌های علوم پزشکی با بهزیستی همکاری و از این طرح حمایت کنند تا بتوانیم در بیمارستان‌ها ورود کنیم؛ به طوری که اتاق‌هایی در اختیارمان بگذارند و اجازه خدمت‌رسانی بدهند که در این رابطه تاکنون نتوانسته‌ایم ورودی داشته باشیم.»