کتاب‌خانه‌ی دکتر شهیدی نارمک برگزار می‌کند:

«مدال خیال»، کارگاهی برای پرورش استعداد نویسندگی بچه‌ها

تاریخ خبر : ۱٣٩۵/٠٩/٠۶

کتاب‌خانه‌ی‌ دکتر شهیدی نارمک، برنامه‌ی «مداد خیال» را با هدف کشف و پرورش استعدادهای نهفته‌ی نویسندگی در کودکان و نوجوانان برگزار می‌کند.

شرح خبر

به گزارش خبرگزاری ایسنا، این کارگاه به دبیری «کلر ژوبرت» از نویسندگان و تصویرگران شناخته‌شده‌ی ادبیات کودک و نوجوان، سه‌شنبه‌ی هرهفته برگزار خواهد شد.

هم‌چنین در این کارگاه داستان‌های نوشته‌شده این گروه سنی‌ توسط شرکت‌کنندگان مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

کتاب‌خانه‌‌ی دکتر شهیدی در نارمک، خیابان گلبرگ غربی، پشت بیمارستان نارمک، میدان ۵۸ واقع است.