«فریاد آق اویلی» به کمک محیط‌بانان می‌رود

تاریخ خبر : ۱٣٩۵/٠٨/۱٢

«فریاد آق اویلی» جدیدترین رمان عبدالرحمان اونق به موضوعی محیط زیستی می‌پردازد.

شرح خبر

به‌ گزارش اداره کل روابط عمومی و امور ‌بین‌الملل کانون، آق اویلی پسری ترکمن است که در گیر و دار زندگی و روابط‌ خانوادگی خود وارد ماجرایی مربوط به محیط زیست می‌شود. در خلل این داستان نویسنده برخی از آداب و سنن ترکمن‌ها را نیز به خوانندگان می‌آموزد.

اونق داستان پسری را روایت می‌کند که پس از زخمی شدن پدرش توسط گلوله شکارچیان تعقیب آن‌ها را برای نجات پرندگان رها نمی‌کند و پس از آن به یاری محیط بانان نیز می‌رود.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «یاد شاهین کور افتادم. فهمیدم که می‌خواهند سر این شاهین‌ها هم همان بلا را بیاورند. دلم به حال شاهین سوخت. البته یکی باید دلش به حال خودم می‌سوخت؛ چون اگر می‌فهمیدند که در چند قدمی‌شان مخفی شده‌ام، معلوم نبود چه بلایی به سرم می‌آوردند. برای همین تمام فکرم این بود که آن‌ها متوجه‌ام نشوند. می‌توانستم حرکت نکنم و همان‌جا بنشینم، اما گلویم که از صبح آن روز به خارش افتاده بود و بیش‌تر روز را به سرفه گذرانده بودم، هنوز خوب نشده بود.»

این اثر که در قالب مجموعه «رمان نوجوان امروز» از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است 8هزار و 500 تومان قیمت دارد.