بازی با سنگ ها

تاریخ خبر : ۱٣٩۶/٠۴/٣۱
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

بازی با سنگها نام طرحی است که در آن با استفاده از سنگها و وسایل دور ریختنی می توانیم اشیا زیبا و خلاقانه ای خلق کنیم . این طرح باعث رشد و شکوفایی استعداد های کودکان و نوجوانان می شود زیرا آنها را وا می دارد تا از اشیایی که دور ریختنی هستند استفاده های مخصوصی کنند .

ارائه طرح : مرکز شماره 4 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان

شرح خبر

روش اجرای طرح :

کودکان و نوجوانان را به گروه های چند نفره تقسیم می کنیم ( دو تا پنج نفر )

مقداری سنگ به هر گروه می دهیم و از آنها می خواهیم تا در صورت نیاز از میان وسایل دور ریختنی موجود دو یا سه وسیله را انتخاب کنند و با استفاده از آنها طرح مورد نظرشان را نقش بزنند.

( می توانیم در پایان با استفاده از اشکالی که هر گروه ساخته اند نمایش خلاق انجام دهیم )


ارائه دهنده و اجرا کننده طرح : شادی مهرپویا