فاخته تنها

فاخته‌ای تنها، صدای خودش را دوست ندارد.
این پرنده می‌کوشد تا صدای پرندگان دیگر را تقلید کند اما مورد تمسخر قرار می‌گیرد.
این موضوع موجب می‌شود او صدای خودش را هم از یاد ببرد.
سرانجام، با شنیدن صدای یک فاخته دیگر پی می‌برد که صدای خود از پرندگان دیگر بهتر است.

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣٧۴
مدت زمان : 9دقیقه
عوامل :
تدوین: چنگیز صیاد
آهنگ‌ساز: پرهام پرواس
تهیه‌کننده: کانون پرورش فکری و نوجوانان