شهر خاکستری

یک مردسبز به شهری می‌رود که هیچ رنگی ندارد و شهر خاکستری نامیده می‌شود.

شرح فیلم و صوت

یک مردسبز به شهری می‌رود که هیچ رنگی ندارد و شهر خاکستری نامیده می‌شود.

مردسبز با خود یک گل دارد.

ساکنان آن شهر هرگز گلی ندیده‌اند.

مردسبز می‌خواهد که مردم آن گل را دوست داشته باشند و آن را پرورش دهند.

مردم با این اعتقاد که تنها آدم‌های سبز می‌توانند گل پرورش دهند به گل‌کاری تن نمی‌دهند. 

مردسبز از شهر می‌رود و گل خراب می‌شود.

اما یک بچه کوچک به گل‌کاری می‌پردازد.

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣۵۱
مدت زمان : 7دقیقه
عوامل : فیلم‌نامه، نقاشی و فیلمبرداری: فرشید مثقالی
همکاران قسمت فنی، رنگ و طرح: سودابه آگاه، احمد اسبقی و مصطفی اوجی
صدا: هرایر آتشکار
لابراتوار: فیلم‌ساز
تهیه‌کننده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان