آسیاب بچرخ

دسته : قصه گویی
قصه گو :
گروه سنی : ۵ تا ٩ سال
موضوع قصه : تخیلی

باد تصمیم می‌گیرد آسیاب را نچرخاند، اما آسیاب با کمک بز زرنگ شروع به چرخیدن می‌کند و باد از تصمیمش منصرف می‌شود ......

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : کتاب آسیاب بچرخ
مدت قصه گویی : ۱۵-۱٠ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری