زیباترین آواز

پسری که صدای زیبایی دارد به دنبال پرنده‌ها و گل‌ها می رود.

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣٧٩
مدت زمان : 7دقیقه
عوامل :
پویانما: پروین تجوید
تدوین‌گر: علی طهماسبی
موسیقی: آلبرت آراکلیان
مدیرتولید: محمد طلوع
مجری‌طرح: محمدرضا کریمی‌صارمی
تهیه‌کننده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان