جشن عسل

داستان های علمی از کتاب شهرعسل

دسته : کتابخوانی

دو سال طول می کشد تا کندوی عسل کامل گردد و بعد از آن به کندوی جدید میروند و ...

مشخصات فیلم و صوت
نویسنده : محمدحسین صلواتیان
اجرا کننده : عطیه احمد زاده
تنظیم پاییزه طاهری
منبع : شهر عسل