چه فرق می‌کند؟

فیلمی آموزشی که چگونگی کاربرد مناسب و صحیح چیزهای مختلف را نشان می‌دهد.

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣٧٠
مدت زمان : 10دقیقه
عوامل :
نویسنده: مهدی معینی
فیلمبردار: عبدالله علیمراد
تدوین‌گر: چنگیز صیاد
موسیقی: سعید شریفیان
پویانما: نفیسه ریاحی
صداگذار: چنگیز صیاد
تهیه‌کننده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان