سیب

کارگردان : سید مظفر شیدایی ، سید رامین شیدایی

سیبی هنگام برداشت محصول از دست باغبانی می‌افتد.
اين سيب سيری را طی می‌كند.

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣٧٩
مدت زمان : 14دقیقه
عوامل :
دست‌اندرکاران تولید: مظفر شیدایی و رامین شیدایی
فیلم‌نامه: مظفر شیدایی
انیماتور: رامین و مظفر شیدایی
فیلمبردار: مظفر شیدایی
تدوین‌گر: محمد حقیقی
موسیقی: محمدرضا علیقلی
تیتراژ: سیدرامین شیدایی
مشاورطرح: وجیه‌الله فردمقدم
مدیرتولید و مجری‌طرح: محمدرضا کریمی‌صارمی
تهیه‌کننده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان