حرف آباد

دسته : قصه گویی
قصه گو : زهرا فاطمی
گروه سنی : ٧ تا ٩ سال
موضوع قصه : اجتماعی

در دنیای کلمه ها و حرف ها، کلمه ای که هیچ معنایی ندارد، به حکم قانون باید از سرزمین حرف آباد اخراج شود. نقطه ها تصمیم می‌گیرند از این کار جلوگیری کنند. پس با قرار گرفتن در جاهای مختلف کلمه، او را معنادار می‌کنند سبز- پسر- شیر- شتر کلماتی هستند که شکل می‌گیرند، درنهایت کلمه ی پسر تأیید می‌شود.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : کتاب حرف آباد
مدت قصه گویی : ۱۵-۱٠ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری