سرگذشت یک مادر

دسته : قصه گویی
قصه گو : بنت عبدالواحد رضایی
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال

مادری که فرزندش می میرد،اندوهگین به دنبال مرگ می رود تا فرزندش را از او پس بگیرد؛اما وقتی مرگ آینده ی ناخوشایند فرزندش را به او نشان می دهد،مادر خود را به تقدیر الهی می سپرد و به مرگ فرزندش راضی می شود.

مشخصات فیلم و صوت
مدت قصه گویی : ٢٠-۱۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری