خودم پیدا کردم

یک سنجاب وارد جنگلی می‌شود.
او معتقد است: «اگر کسی چیزی را پیدا کند، آن چیز به آن شخص تعلق دارد».

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣٨۱
مدت زمان : 16دقیقه و 40 ثانیه
عوامل :
نویسنده: ناصر فراهت و محمدامین الشریعه
پویانما: بهزاد فراهت
تدوین‌گر: چنگیزصیاد
موسیقی: حامد ثابت
مدیرتولید: محمد طلوع
مجری‌طرح: محمدرضا کریمی‌صارمی
صداگذار: چنگیز صیاد
تهیه‌کننده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان