پدربزرگ

انیمیشنی نیمه مستند درباره ی تجربه ی مرگ از دید یک کودک. این فیلم فتورئالیسم را با تفاسیر متحرکسازی شده در هم می آمیزد و از این طریق عواطف دختربچه ای را به تصویر می کشد که به تازگی پدربزرگ خود را از دست داده است. ...

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣٩٣
مدت زمان : 10 دقیقه
عوامل : انیماتور: شیوا صادق اسدی

فیلمنامه: شیوا صادق اسدی

استوری برد: شیوا صادق اسدی

طراحی کاراکتر و فضا: شیوا صادق اسدی

کمپوزیت: شیوا صادق اسدی