تولد

اين فيلم به تولد، زندگی و مبارزه برای بهتر زيستن پرداخته است.

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣٨٢
تکنیک : سل انیمیشن
مدت زمان : 12دقیقه
عوامل :
دیزاین: حمید نویم
فیلم‌نامه: ابراهیم فروزش و حمید نویم
مجری‌طرح: محمدرضا کریمی‌صارمی
مدیرتولید: محمد طلوع
انیمیشن: حمید نویم و اودت نیک‌گل
رنگ: پریسا غزنوی، هیلدا نیک‌گل و لوتا اکلوند
دسن: امیرعلی باروتیان
فیلمبرداری: حمید نویم و استودیو اسکانیمیشن
موسیقی: حسین علیزاده
تدوین صدا و تصویر: سینه پست استودیو و لیف وسترلوند
لابراتوار: استودیو فیلم‌ساز و فیلم تکنیک
تنظیم نور و رنگ: ایستنر لیندبری
با همکاری: فیلم انیمسیون سوئد و پشر برگون لارسون
مدیرپخش: لیبت گابریلسون
تهیه‌کننده: کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان