یکی کم است

پسری روستایی از مال دنیا فقط یک مرغ دارد.
این پسر بسیار تنبل و بیکار است.
در خانه او هیچ چیزی پیدا نمی‌شود و مرغ بیچاره همیشه گرسنه است.
روزی مرغ از گرسنگی برای یافتن آب و دانه راهی خانه همسایه می‌شود.
وقتی پسر برای گرفتن مرغ به آنجا می‌رود، زن همسایه با سبدی پر از تخم‌مرغ جلوی او ظاهر می‌شود و از او می‌پرسد که مرغش در روز چند تخم می‌گذارد؟
پسر که طمع و زیاده‌طلبی در وجودش زبانه می‌کشد به دروغ می‌گوید: روزی دو عدد.

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣٧۶
تکنیک : عروسکی
مدت زمان : 27دقیقه
عوامل :
نویسنده: عبدالله علیمراد و زهره پری‌رخ
پویانما: عبدالله علیمراد و محمدرحیم بختیاری
فیلمبردار: محمدرحیم بختیاری
تدوین‌گر: چنگیز صیاد
موسیقی: سیدمحمد میرزمانی
صدابردار: سیدمحمد میرزمانی
مدیرتولید: محمدطلوع
مجری‌طرح: محمدرضا کریمی‌صارمی
صداگذار: چنگیز صیاد