زنجیره غذایی

قصه های علمی از کتاب غذا

دسته : کتابخوانی

داستان غذاهای فراری

شرح فیلم و صوت

در این کتاب  زنجیره غذایی حیوانات به زبان ساده برای  کودکان در قالب داستان بیان می شود . 

مشخصات فیلم و صوت
نویسنده : محمدرضا شمس
اجرا کننده : عطیه احمد زاده
تنظیم پاییزه طاهری