یک خانه دارم پر از عروسک

دسته : ترانه ها

یک خانه دارم پر از عروسک
یک باغ پر گل یک شهر کوچک

شرح فیلم و صوت

یک خانه دارم پر از عروسک

یک باغ پر گل یک شهر کوچک

شهربچه ها دنیای شادی

ماشین کوکی تفنگ بادی 

بادکنکها را هوا می کنیم 

پرنده ها را صدا می کنیم

با هم می چرخیم مثل فرفره

بازی می کنیم تاب و سرسره

اسباب بازی ها چه مهربونن

در شهر گل ها آواز می خونن

مشخصات فیلم و صوت
اجرا کننده : عرفان همت یار ۵ ساله
منبع : مربی مهد کودک