مسواک زدن

دسته : ترانه ها

صبح و ظهر وشب یعنی سه نوبت
مسواک می زنم خیلی با دقت

شرح فیلم و صوت

صبح و ظهر وشب یعنی سه نوبت

مسواک می زنم خیلی با دقت

دندان تمیز دهان خوشبو

چی از این بهتر دوست من بگو

مشخصات فیلم و صوت
اجرا کننده : عرفان همت یار ۵ ساله
منبع : مربی مهد کودک