دهقان باهوش

دسته : قصه گویی
قصه گو : مورتی بناتا

در مزرعه ای دهقانی همراه خانواده اش زندگی می کرد که به دهقان عاقل معروف بود.او علاوه بر کشاورزی،بز هم پرورش می داد.روزی تاجری مغرور برای خرید بزها به او رجوع کرد. دهقان شرط کرد به شرطی بزها رامی فروشد که قیمت هر بز دو برابر قیمت بز قبلی باشد.تاجر که فکر می کرد دهقان مردی ساده لوح است شرط را قبول کرد؛ اما وقتی کم کم با قیمت بالای بزها مواجه شد متوجه دانایی دهقان شد.

مشخصات فیلم و صوت
مدت قصه گویی : ٢٠-۱۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری