شاهزاده خانم ارغوانی

دسته : قصه گویی
قصه گو : جورجیانا النا پویان
گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال

مشخصات فیلم و صوت
مدت قصه گویی : ٢٠-٢۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری