هَروَله

دسته : قصه گویی
قصه گو : نرگس رومینا
گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال

حضرت ابراهیم(ع) به دستور خداوند و خواسته ی ساره همسر اولش هاجر و فرزندش اسماعیل را به سمت بیابانی خشک و بی آب و علف می برد و خود برمی گردد.هاجر برای بدست آوردن آب ، اسماعیل کوچک را در دامنه ی تپه ای رها می کند و خود چندین بار مسیر بین صفا و مروه را طی می کند، اما هر بار جز سراب چیزی عایدش نمی شود ...

مشخصات فیلم و صوت
مدت قصه گویی : ۱۵-۱٠ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری