بچه‌ها در موزه

گروهی از کودکان و نوجوانان از موزه‌ای بازدید می‌کنند.
آن‌ها تلاش دارند با قدرت تخیل خود اهمیت و استفاده اشیا را در فرهنگ و تمدن قدیم تصور کنند.

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣۶۶
عوامل :
نویسنده: عبدالله علیمراد
فیلمبردار: محمدرحیم بختیاری
تدوین‌گر: چنگیز صیاد
موسیقی: چنگیز صیاد
پویانما: عبدالله علیمراد
صداگذار: چنگیز صیاد
تهیه‌کننده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان :