راست قامتان

کارگردان : منوچهر احمدی ، مهرداد احمدی ، حبیب هادی زاده مقدم ، مسعود ترقی‌جواه ، فرشته فقیهی ، زهرا مظلوم

در نخلستان‌های جنوب جنگ زده، تانک‌های مهاجم دشمن هر بار با نارنجکی منهدم می‌شوند.

شرح فیلم و صوت

در نخلستان‌های جنوب جنگ زده، تانک‌های مهاجم دشمن هر بار با نارنجکی منهدم می‌شوند.

مهاجم درمانده نمی‌داند از کجا ضربه می‌خورد.

در واقع تمام نخل‌ها تبدیل به نارنجک شده‌اند تا به مقاومت و دفاع بپردازند.

در فیلم درختان نخل نمادی از مقاومت مردمی ملیتی است که در مقابل هجوم تاریخی دشمن (که در هیبت چنگیز، نرون، هیتلر و صدام در فیلم متجلی می‌گردد) با قامتی راست و استوار می‌ایستد و افسانه شکست ناپذیری را بار دیگر به نمایش می‌گذارد.

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣۶۱
مدت زمان :
عوامل : فیلمبرداری: مهدی سماکار، محمدرحیم بختیاری و مسعود ترقی‌جاه
صدا: محمد حقیقی و چنگیز صیاد
تدوین: مسعود ترقی‌جاه
استادراهنما: وجیه‌اله فردمقدم
باهمکاری: مهوش روحانی، محمدرحیم بختیاری، محسن حاج‌حاتم، مهدی هاتفی و اکبر جوهرچی
تهیه‌کننده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان