آنکه خیال بافت و آنکه عمل کرد

پسری بارها می کوشد تا بالاخره موفق می شود میوه ای را از درخت بچیند و در مقابل کوشش های مداوم او، هر بار پسر خیال بافی مسخره اش می کند.

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣۵٠
جوایز و افتخارات :
دیپلم مخصوص، فستیوال فیلم آموزشی بیروت،لبنان۱٩٧٣
مدت زمان : 9 دقیقه و 35 ثانیه
عوامل : از داستان : نادر ابراهیمی

طراح فنی : علی اصغر معصومی

با همکاری : مصطفی اوجی، فرهاد طلوعی، ابراهیم حقیقی، محمدرضا عدنانی، منوچهر سرحدی، کامران مویدی

موزیک :شیدا قره چه داغی

فیلمبرداری : ابوالقاسم تولا

صدا : هرایر آتشکار

لابراتوار : فیلمساز