آقای هیولا

در مورد موجودی ساخته دست انسان است.
که بتدریج بر خود آنها چیره می شود و سرانجام در ستیز با یک کودک و گل کوچک او، مغلوب می شود.

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣۴٩
جوایز و افتخارات : شرکت در پنجمین جشنواره کودک و نوجوان ایران- تهران ۱٣۴٩
مدت زمان : 9 دقیقه
عوامل : سناریست و نقاش: فرشید مثقالی

فیلمبردار: محمود نصیری

تهیه کننده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان