از بی نهایت

نمایش مجازی این اصل علمی و فلسفی که مطالعه کوچک ترین پدیده ها همان را باعث می شود که بررسی بزرگ ترین کهکشان ها و ستارگان، زیرا در پایان، کوچک ترین ذرات بنیادین ابتدای خلقت به گونه ای نمادین، به بزرگ ترین پدیده های هستی بدل می شود.

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣۶٨
مدت زمان : 1 دقیقه
عوامل : نویسنده:پرویز نادری

فیلم بردار:سعید توکلیان

تدوین گر: محمد حقیقی

موسیقی : فریبرز لاچینی

پویانما: محمد مقدم

صداگذار: محمد حقیقی

تهیه کننده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان