ماه من، ماه ما

موضوع فیلم :
ژانر فیلم :
کارگردان : محمد ناصری
گروه سنی : ٢ تا ۱٢ سال

بچه ها مشغول بادبادک بازی هستند که نخ بادبادک آنها در آسمان به دور هلال ماه می پیچید . آن ها ، ماه را پایین کشیده و هر یک ، تکه ای از ماه جدا کرده و به خود به خانه می برد . بچه ها در رویا با تکه ماه ، وسیله ای ساخته و با آن بازی می کنند . فضای زندگی آن ها با نبود ماه در آسمان تاریک شده و ترس و وحشت حاکم می شود....

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣٩۴
تکنیک : کات اوت