چشم تنگ دنیادار

مردی حریص به دنبال زیاده خواهی اش همه چیز را نابود می کند.
این فیلم بر اساس شعر “چشم تنگ دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاک گور” ساخته شده است.

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣۶۱
مدت زمان :
عوامل : نویسنده: نورالدین زرین کلک

فیلم بردار: عبدالله علیمراد

تدوین گر: چنگیز صیاد

موسیقی : عباس دبیر دانش

پویانما: نورالدین زرین کلک، پرویز عزت پناه

صداگذار: محمد حقیقی