اتل متل توتوله

این فیلم بر اساس شعر کودکانه “اتل متل توتوله” و نقاشی های کودکان یک کودکستان ساخته شده است.

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣۵٣
مدت زمان :
عوامل : نویسنده: نورالدین زرین کلک

فیلم بردار: محمد فیجانی

موسیقی : شیدا قرچه داغی

پویانما: نورالدین زرین کلک، .فردمقدم