ابرقدرت‌ها

ماجرای درگیری و برخورد بعلاوه و منها ، تمثیلی سیاسی از شقاوت های دو ابر قدرت است که نهایتا عاقبت هر دو به گورستان منتهی می شود.

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣۶٧
مدت زمان :
عوامل : نویسنده :‌ نورالدین زرین کلک

موضوع: ماریا اشهرامه

دستیارکارگردان: مهین جواهریان

دستیارگرافیک: امیر باروتیان

فیلمبردار : عبداله علیمراد

تدوین: نورالدین زرین کلک

دستیارفیلمبردار:‌ محمدرحیم بختیاری

موزیک: محمدرضا علیقلی

صدا :‌ محمد حقیقی