«پیام کانون»

دسته : ایرانی

این مجموعه منتخبی از آثار واحد موسیقی کانون است که جهت استفاده در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دیگر مراکز فرهنگی سراسر کشور تولیده شده است.

شرح فیلم و صوت

قطعات روی نخست: 

سرود جمهوری اسلامی (2 اجرا: با کلام و بی‌کلام)

شعر: شورای شعر صداوسیما

آهنگ‌ساز: حسن ریاحی

سرود کانون (3 اجرا: تک‌خوان ، کُر و بی‌کلام)

شعر: مصطفی رحماندوست

آهنگ‌ساز: کامبیز روشن‌روان

تک‌خوان: امیرحسین فلک‌الافلاکی

ایران زیبا (از مجموعه بچه‌های ایران)

شعر و آهنگ: محل

خواننده: غلام فاروق

سارا جون (از مجموعه عروسک سارا و دارا)

شعر: افسانه شعبان‌نژاد

آهنگ: علی بکان

خواننده: شهرزاد بهشتیان

کوه (از مجموعه ورزش)

شعر: جعفر ابراهیمی (شاهد)

آهنگ: آذر هاشمی

خواننده: مهدی شمس‌نیکنام

پرواز (از مجموعه شهیدحسین فهمیده)

شعر: رودابه حمزه‌ای

آهنگ: محمد نصرتی

خواننده: علی زوار

قطعات روی دوم: 

خداوند توانا (از مجموعه یک باغچه گل)

شعر: جعفر ابراهیمی (شاهد)

آهنگ: سیدمحمد میرزمانی

شعر من (از مجموعه صدای شاعر 1)

شعر و دکلمه: شکوه قاسم‌نیا

آهنگ: سیدمحمد میرزمانی

گل دوستی (از مجموعه صدای شاعر 2)

شعر و دکلمه: مهری ماهوتی

آهنگ: کامبیز روشن‌روان

بچه‌ها سلام (از مجموعه صدای شاعر 3)

شعر و دکلمه: افشین علا

آهنگ: کمال طراوتی

خواننده: بیژن خاوری

مشخصات فیلم و صوت
تهیه کننده : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال : ۱٣٧٧
نوع ارائه اثر : کاست
دست اندرکاران :