بهترین مرد روی زمین

دسته : قصه گویی
قصه گو : پراهانگ سیهانگ
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال
موضوع قصه : اجتماعی

مرد آهنگری دوست داشت دخترش با بهترین مرد دنیا ازدواج کند؛ اما دخترش آهنگری روستایی را دوست داشت. پس از یکسری ماجراها ، پدر دختر متوجه شد جوان آهنگر روستایی بهترین مرد روی زمین است.

مشخصات فیلم و صوت
مدت قصه گویی : ٢٠-٢۵ دقیقه