نان و آب

دسته : قصه گویی
قصه گو : نیکی قبادی لنگرودی
گروه سنی : ٧ تا ۱٢ سال
موضوع قصه : اجتماعی ، اخلاقی

نان و آب قصه‌ی پیرزن خسیسی است که با دیگران رابطه‌ای ندارد، اما نان شیرمال‌های خوشمزه‌ای می‌پزد. یک روز به خاطر ناتوانی از پسر‌بچه‌ی کوچکی می‌خواهد تا از رودخانه برایش آب بیاورد. او در عوض آب به پسر بچه نان می‌دهد. پسر بچه خواهر و برادر‌ها و دوستانش را بار‌ها به درِ خانه‌ی پیرزن می‌برد. آن‌ها در مقابل آب دادن نان می‌گیرند. روزی پیرزن از فرط خستگی خوابش می‌برد، بچه ها تمام خانه را برایش تمیز می‌کنند. از آن روز پیرزن با روی باز با همه رفتار می‌کند.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : آی قصه، قصه، قصه۴
مدت قصه گویی : ۱۵-۱٠ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری