یک دنیا پروانه

قصه گو : زهره ده یادگاری
گروه سنی : ٧ تا ۱٢ سال
موضوع قصه : دفاع مقدس

ستاره کوچولو کنار باغچه با عروسکش بازی می‌کند که پروانه‌ای توجهش را جلب می‌کند. اما درست زمانی که می‌خواهند بازی کنند آژیر قرمز به صدا در می‌آید و ستاره همراه مادرش به زیر زمین می‌رود. وقتی بر می‌گردد پروانه، کنار باغچه‌ی زیر و رو شده، مرده است و یک عالم پروانه برای بردنش به آسمان‌ها به باغچه نزدیک می‌شوند.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : کتاب یک دنیا پروانه
مدت قصه گویی : ۱٠-۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری