قلک دوستی

دسته : قصه گویی
قصه گو : محسن وظیفه
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال
موضوع قصه : مذهبی

پسرکی، برای تهیه‌ی هدیه‌ی روز مادر قلکش را می‌شکند و با پول های آن برای مادرش یک پیراهن می‌خرد، اما وقتی به خانه بر می‌گردد، علی پسر همسایشان را می‌بیند که به خاطر نداشتن هدیه‌ی روز مادر گریه می‌کند. او هدیه‌اش را به علی می‌دهد و خودش دیگر چیزی ندارد، اما وقتی به خانه می‌رود، همان پیراهن را تن مادرش می‌بیند. پدرش که از کار خوب او مطلع شده است، همان پیراهن را از طرف پسر برای مادر تهیه می‌کند.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : کتاب قلک دوستی
مدت قصه گویی : ۱٠-۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری