کبوتر سفید

دسته : قصه گویی
قصه گو : معصومه محمدی
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال
موضوع قصه : مذهبی

بابا علی، رفتگر شهرداری یک روز صبح در حین جارو کشیدن،چشمش به کبوتری زخمی می افتد. او کبوتر زخمی را به خانه می برد و از آن نگهداری م یکند؛ در نهایت روزی که عازم سفر مشهد است کبوتر را با خود می برد تا آن را در آسمان حرم رها کند...

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : کتاب روی بال فرشته ها
مدت قصه گویی : ۱۵-۱٠ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری