«فصل ایثار»

آوازهای جنگ برای هفته جنگ

دسته : ایرانی
خواننده : سیامک علیقلی ، علیرضا شوریده ، محمد رحیمی
شاعر : مندو پارسی ، شادرخ آذین ، عادل حسینی ، رشید مقدم ، حسن شمشادی ، صدیقه وسمقی

این مجموعه به شعرهایی با مضمون مبارزه و وحدت ملی اختصاص دارد.

شرح فیلم و صوت

قطعات روی نخست: 

«شهید» شعر مندو پارسی و آهنگ‌ساز اسماعیل تهرانی

«بچه‌ها» شعر شادرخ آذین، آهنگ‌ساز کاظم عالمی و آواز سیامک علیقلی

«خاک» شعر عادل حسینی، آهنگ‌ساز محمد شمس و آواز سیامک علیقلی

«نامه» شعر رشید مقدم، آهنگ‌ساز کاظم عالمی و آواز سیامک علیقلی

«لحظه‌های همبستگی» شعر حسن شمشادی، آهنگ‌ساز کامبیز روشن‌روان و آواز سیامک علیقلی

 

قطعات روی دوم: 

«من خود نخلم» آهنگ‌ساز کامبیز روشن‌روان و آواز سیامک علیقلی

«بهمن‌شیر خونین» آهنگ‌ساز کاظم عالمی و آواز علیرضا شوریده

«بهارم ریشه در خاک خدا دارد» شعر صدیقه وسمقی، آهنگ‌ساز اسماعیل تهرانی و آواز محمد رحیمی

«هم خانه آواره‌ام» شعر صدیقه وسمقی، آهنگ‌ساز محمد شمس و آواز سیامک علیقلی

«رفته‌ام تا شط» شعر صدیقه وسمقی، آهنگ‌ساز کامبیز روشن‌روان و آواز سیامک علیقلی

مشخصات فیلم و صوت
آهنگساز : کامبیز روشن‌روان ، اسماعیل تهرانی ، کاظم عالمی ، محمد شمس
تهیه کننده : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال : ۱٣۶٠
نوع ارائه اثر : کاست
دست اندرکاران :