به تیغم گر کشد دستش نگیرم

غزل ٣٣۱

دسته : شعر خوانی


به تیغم گر کشد دستش نگیرم

وگر تیرم زند منت پذیرم

شرح فیلم و صوت


به تیغم گر کشد دستش نگیرم

وگر تیرم زند منت پذیرم

کمان ابرویت را گو بزن تیر

که پیش دست و بازویت بمیرم

غم گیتی گر از پایم درآرد

بجز ساغر که باشد دستگیرم

برآی ای آفتاب صبح امید

که در دست شب هجران اسیرم

به فریادم رس ای پیر خرابات

به یک جرعه جوانم کن که پیرم

به گیسوی تو خوردم دوش سوگند

که من از پای تو سر بر نگیرم

بسوز این خرقه تقوا تو حافظ

که گر آتش شوم در وی نگیرم

مشخصات فیلم و صوت
شاعر : حافظ
قالب شعر : غزل
اجرا کننده : اجرا و تنظیم پاییزه طاهری
نوازنده تار علی رحمانی