گرگم و گله می برم ( به زبان کُردی )

دسته : شعر خوانی

این شعر خوانی با زبان کردی انجام شده است که گروهی از کودکان ونوجوانان شهر ایلام اجرا کرده‌اند.

مشخصات فیلم و صوت
شاعر : محمدرضا رستم پور ، کارشناس روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام
قالب شعر : قطعه
اجرا کننده : محمدرضا رستم پور ، کارشناس روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام