من میگم نره، تو میگی بدوش_

دسته : حکایات

من میگم نره، تو میگی بدوش_

مشخصات فیلم و صوت
اجرا کننده : هادی بانی فاضل کارشناس فرهنگی کانون استان آذربایجان غربی
منبع : مثل ها و قصه هایشان