روباه دم بریده

پیرزنی که تنها دارایی هایش خانه ایی گلی و یک بز است واز راه فروش شیر بز زندگیش را می گذراند ،با دزدی های مکرر شیر توسط روباه به فکر می افتدکه روباه را تنبیه کند. او با ترفندی که به کار می برد دم روباه هنگام دزدی بریده میشود...

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣٩٠
تکنیک : تلفیقی از کات اوت دوبعدی و paper
مدت زمان : 10 دقیقه
عوامل :
کارگردان: سیمین تجوید
نویسنده: عبدالصالح پاک
فضاسازی : میلاد شاهجانی –سیمین تجوید
انیماتور: میلاد شاهجانی
تدوین: محمد ابراهیم گرجی
موسیقی: علی میر آغاسی
امور صدا : نادر علیمردانی
امور رایانه : میلاد شاهجانی-همایون رحمتی
اجرای پس زمینه یا دگور: میلاد شاهجانی
عنوان بندی : میلاد شاهجانی
مدیر دوبلاژ(راوی): شقایق احمدی
تهیه کننده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان