افسانه فومولیونگو از پیت

دسته : قصه گویی
قصه گو : آلومبه هلن نامابی
گروه سنی : ٩ تا ۱۶ سال
موضوع قصه : ملل

قصه با کلمات یک سرود شروع می‌شود؛ سرودی که از زبان «فومولیو نگو» گفته می‌شود. «فومولیونگو» مبارزی است که علیه حاکمیت سرکوب‌گر کشورش سرودی را گفت. سرودی را گفت. سرودی که باعث شد شرایط کشور تغییر کند.

مشخصات فیلم و صوت
مدت قصه گویی : ٢٠-۱۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری