پیراهن خوشبختی

پیراهن خوشبختی

دسته : قصه گویی
قصه گو : زهره باقری
گروه سنی : ٧ تا ۱۱ سال
موضوع قصه : اخلاقی

مرد خسيسي فقط به فكر پول و ثروت بود به همين دليل شب ها نمي توانست راحت بخوابد مرد غريبه اي به او مي گويد : براي اين كه بتواند راحت بخوابد بايد پيراهن مرد خوشبختي را بپوشد . به همين دليل مرد خسيس دستور مي دهد كه نوكرهايش بروند و بگردند انسان خوشبختي را پيدا كنند و لباسش را براي مرد خسيس بياورند . نوكر ها مي گردند و در آخر به كشاورزي مي رسند كه احساس خوشبختي مي كرد ولي فقط يك پيراهن داشت . براي آرامش اربابشان يك پيشنهاد داد.....

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : کتاب آی قصه قصه
مدت قصه گویی : ٢٠-۱۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری
نویسنده : زهره پریرخ