رستم ده ساله و کک کهزاد

دسته : قصه گویی
قصه گو : مسعود شاهنگی
گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال
موضوع قصه : حماسی

کک و پسرش بهزاد هر سال برای اینکه راه زابلستان را نبندند به زور، ده چرم گاومیش از زال می‌گیرند؛ اما حالا که رستم ده‌ساله شده است تصمیم می‌گیرد با آن‌ها بجنگد. قصه روایت جنگ رستم است با کک و پسرش ....

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : شاهنامه
مدت قصه گویی : ٢٠-۱۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری