دیدار ایرج با برادران (۲)

قسمت بیست و نهم

در شاهنامه،فریدون از نژاد جمشید معرفی شده است.او شهرنواز و ارنواز(دختران جمشید)را به همسری بر می گزیند و صاحب سه پسر به نام های«سلم» ،«تور» و «ایرج» می شود.فریدون به مدت پانصد سال پادشاهی می کند. او در طول پادشاهی خود هرگز به مردم بدی نکرد و در آن زمان گویی بدی از جهان زدوده شده بود و همه به آیین ایزدی روی آورده بودند.او جهان را بین پسرانش تقسیم کرد.ایران را به ایرج داد ولی سلم و تور به ایرج حسادت کرده و او را می کشند.سپس ایران به منوچهر،نوه جمشید،داده می شود.

شرح فیلم و صوت

در این داستان می شنویم:

همین که ایرج حرفِ حق را زد،ناگهان تور عصبانی شد و داد زد که:« بس کن.از زمانی که تو به دنیا آمدی،همه جا حرف ایرج بود.همه تعریف ها و تشویق ها مال تو بود و سرزنش ها مال ما»ایرج اصلا توقع شنیدن چنین حرفایی را از برادرش نداشت.تا نگاهی به سلم انداخت،تور از موقعیت استفاده کرد و خنجرش را...

مشخصات فیلم و صوت
قصه گو : سمیه امیری
منبع قصه : شاهنامه فردوسی
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا
مدت قصه گویی : ۱٠-۵ دقیقه
موضوع قصه : اسطوره ای ، حماسی ، پهلوانی
نویسنده : سمیه امیری