دیو دیگ بسر

کارگردان : اصغر صفار ، بابک سبحانی

دو بز یکی نر و دیگری ماده برای خرید به بازار میروند .در بازار اتفاقاتی برایشان می افتد که باعث بروز مشکلاتی برای کسبه می شود.

مشخصات فیلم و صوت
تاریخ تولید شمسی : ۱٣٩٠
مدت زمان : 5 دقیقه
عوامل : مجری طرح: اصغر صفار
نویسنده: اصغر صفار-بابک سبحانی-افسانه بخشی
طراحی شخصیت : میثم زیدی
انیماتور: نورا شفیع زاده
تدوین: اصغر صفار
موسیقی: فرهاد صفار
امور رایانه : مهدی زنگنه
اجرای پس زمینه یا دگور: مرتضی ناییجی
عنوان بندی : بابک سبحانی
تهیه کننده: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان