پادشاهی ضحاک

قسمت هفتم

پادشاهی ضحاک،پنجمین پادشاهی در شاهنامه بود که هزار سال طول کشید.چون ضحاک پادشاه شد،اهریمن از راه های مختلف او را وسوسه کرد و همچنین باعث تبدیل دو مار بر سر شانه های ضحاک شد. ضحاک دستور داد هر شب مغز ۲ مرد را خوراک مار ها کنند.تا اینکه روزی دو نفر به نام های ارمایل و گرمایل در آشپزخانه هرروز یک نفر را فراری داده و به جای آن مغز گوسفند را جایگزین می کردند.سال ها گذشت تا اینکه فریدون،قهرمانی که پدرش به دست ضحاک کشته شده بود،علیه ضحاک قیام کرد و در غاری واقع در کوه دماوند،او را زندانی کرد و شکست داد.

شرح فیلم و صوت

در این داستان می شنویم:

ابلیس در آشپزخانه از تخم پرنده ها چنان غذای خوشمزه ای درست می کرد که یک روز ضحاک به او گفت که هر آرزویی دارد بیان کند تا او آن را برآورده کند.ابلیس گفت آرزو دارد تا شانه های پادشاه را ببوسد.ضحاک از چرب زبانی پسر خوشش آمد و شانه های خود را جلو برد.ابلیس،شانه های ضحاک را بوسید و ناگهان ناپدید شد...!

مشخصات فیلم و صوت
قصه گو : سمیه امیری
منبع قصه : شاهنامه فردوسی
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا
مدت قصه گویی : ۱٠-۵ دقیقه
موضوع قصه : اسطوره ای ، حماسی ، پهلوانی
نویسنده : سمیه امیری