مرغ مگس خوار

دسته : قصه گویی
قصه گو : مارگواکس الیانی گرمینی ریچت
گروه سنی : ٧ تا ۱۴ سال
موضوع قصه : اجتماعی ، اخلاقی

یک روز جنگل آتش می گیرد همه ی حیوانات شروع می کنند به فرار کردن اما مرغ مگس خوار به سمت رودخانه می رود و با نوکش قطره ای آب بر می دارد و به روی آتش می ریزد. حیوانات جنگل او را مسخره می کنند ولی او دست از کار نمی کشد و می گوید من آنچه را می توانم انجام می دهم.

مشخصات فیلم و صوت
مدت قصه گویی : ٢٠-۱۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری